06 28078378

 

Informatie vergoedingen basisverzekeringen

Vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de basisverzekering

 

Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure uit de basisverzekering wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:

 

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013) of eventueel door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

 

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

 

•De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherapeuten. Voor ketenzorg betaalt men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer bij de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners. (In de Hoeksche Waard niet van toepassing).

 

•Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg.

 

Vergoeding vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering

 

Als jouw voetzorg niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt dan is er soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits de patiënt een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

 

•Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.

 

•Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0.

 

Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen behandelingen vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.

 

 

 

 

 

Gezonde voet

Links

Bel Direct!

Uw voeten zijn levenslang trouwe onderdanen. Om ze in conditie te houden, verdienen ze regelmatig extra aandacht. Voetverzorging is in tegenstelling tot wat veel mensen denken geen overbodige luxe.

06 28078378